Waluta:
PLN
Przekaźniki elektromagn miniaturowe
Przekaźniki elektromagn miniaturowe
Przekaźnik: elektromagnetyczny; DPDT; Ucewki : 24VDC; 0,5A/125VAC; G5V2-24; OMRON

Przekaźnik: elektromagnetyczny; DPDT; Ucewki : 24VDC; 0,5A/125VAC; G5V2-24; OMRON

4,42 PLN

Przekaźnik: elektromagnetyczny; DPDT; Ucewki :12VDC; 1P; 10A/250VAC; 43.41.7.012.2000; FINDER

12,50 PLN
Przekaźnik: elektromagnetyczny; DPDT; Ucewki :12VDC; 2P; 8A/250VAC; 40.52.9.012.0000; FINDER

Przekaźnik: elektromagnetyczny; DPDT; Ucewki :12VDC; 2P; 8A/250VAC; 40.52.9.012.0000; FINDER

13,00 PLN
Przekaźnik: elektromagnetyczny; DPDT; Ucewki :24VDC; 2P; 8A/250VAC; 40.52.9.024.0000; FINDER

Przekaźnik: elektromagnetyczny; DPDT; Ucewki :24VDC; 2P; 8A/250VAC; 40.52.9.024.0000; FINDER

13,00 PLN
Przekaźnik: elektromagnetyczny; SPDT; Ucewki :12VDC; 1A/24VDC; NGJRC23F1C12V

Przekaźnik: elektromagnetyczny; SPDT; Ucewki :12VDC; 1A/24VDC; NGJRC23F1C12V

3,69 PLN
Przekaźnik: elektromagnetyczny; SPDT; Ucewki :12VDC; 1A/24VDC; NGJRC23F1C24V

Przekaźnik: elektromagnetyczny; SPDT; Ucewki :12VDC; 1A/24VDC; NGJRC23F1C24V

3,69 PLN
Przekaźnik: elektromagnetyczny; SPDT; Ucewki :12VDC; 1P; 16A/250VAC; 40.61.9.012.0000; FINDER

Przekaźnik: elektromagnetyczny; SPDT; Ucewki :12VDC; 1P; 16A/250VAC; 40.61.9.012.0000; FINDER

13,00 PLN
Przekaźnik: elektromagnetyczny; SPDT; Ucewki :24VDC; 1P; 16A/250VAC; 40.61.9.024.0000; FINDER

Przekaźnik: elektromagnetyczny; SPDT; Ucewki :24VDC; 1P; 16A/250VAC; 40.61.9.024.0000; FINDER

13,00 PLN